Tietosuoja on olennainen osa yrityksemme Pure Waste Textiles Oy:n tietoturvaa.

Pure Waste Textiles Oy koostuu tuotemerkeistä Pure Waste® ja Costo

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin. Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Alta löydät Coston tärkeimmät rekisterit eriteltynä. Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen

Asiakasrekisteri

Sähköisen viestinnän rekisteri

Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

Uutiskirjerekisteri

Verkkovierailurekisteri