Tietosuoja on olennainen osa yrityksemme tietoturvaa.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin. Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Alta löydät Costo Oy:n tärkeimmät rekisterit eriteltynä. Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen

Asiakasrekisteri

Sähköisen viestinnän rekisteri

Uutiskirjerekisteri

Verkkovierailurekisteri